Đánh giá hồ sơ trực tuyến các chương trình Châu Âu

Nhằm giúp anh chị kiểm tra nhanh mức độ phù hợp đối với các chương trình định cư châu Âu, cũng như giúp anh chị lựa chọn chương trình phù hợp nhất với hoàn cảnh gia đình và nhu cầu của mình, IMM Group sẽ thẩm định thông tin hồ sơ miễn phí cho anh chị. Anh chị vui lòng cung cấp thông tin chi tiết vào form dưới đây. Thông tin cung cấp càng chi tiết càng giúp cho việc thẩm định hồ sơ của anh chị được chính xác hơn.

  • Thông tin liên hệ
  • Thông tin cá nhân
  • Kế hoạch đầu tư định cư

Thông tin liên hệ

THÔNG TIN CÁ NHÂN

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ ĐỊNH CƯ

;