YÊU CẦU THÔNG TIN DỊCH VỤ TÌM KIẾM, THẨM ĐỊNH, MUA LẠI & VẬN HÀNH DOANH NGHIỆP NƯỚC NGOÀI (M&A)

Nhằm đáp ứng nhu cầu tìm kiếm, mua lại và vận hành doanh nghiệp tại nước ngoài của anh chị, anh chị vui lòng cung cấp thông tin về nhu cầu của mình. Thông tin cung cấp càng chi tiết càng giúp cho việc tư vấn dịch vụ/giải pháp cho anh chị được chính xác và hiệu quả hơn.

  • Thông tin liên hệ
  • Thông tin công ty đang quản lý
  • Kế hoạch đầu tư

Thông tin liên hệ

Thông tin công ty đang quản lý

Kế hoạch đầu tư